Podział obowiązków w domu – kiedy jest niesprawiedliwy?

Dwoje ludzi dzielących ze sobą przestrzeń mieszkalną zobowiązuje się dbać o nią jak o wspólne dobro. Co złego może z tego wyniknąć? Okazuje się, że podział obowiązków to bardzo trudna kwestia, a jego realizacja bywa źródłem poważnych konfliktów.